رزرو هتل

معرفی شهر رشتخوار

شهر رشتخوار

شهر رشتخوار

استان خراسان رضوی, رشتخوار

شهرستان رشتخوار درشمال شرقی کشور وقسمتهای متمایل به جنوب استان خراسان رضوی واقع گردیده است که از قسمتهای شمالی وغربی با شهرستان تربت حیدریه وازشرق وجنوب شرقی باشهرستان خواف ودرجنوب غربی تاجنوب با شهرستان گناباد هم جواراست.این شهرستان براساس اخرین امارمنتشرشده توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خراسان دارای ۶۱/۳۵۹۷ کیلومتر مربع وسعت می باشد […]

جنوب گردی