بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معرفی اسفدن

اسفدن

اسفدن

استان خراسان جنوبی, اسفدان

شهر اسفدن در عرض جغرافیایی ۳۳درجه و ۳۹ دقیقه شمالی و طول چغرافیایی ۵۹ درجه و ۴۶ دقیقه شرقی و در ار تفاع ۱۲۰۰متری از سطح دریا قرار دارد .این شهر از توابع بخش مرکزی ودر فاصله ۵۷ کیلومتری شرق قاین قرار دارد . نزدیکترین شهر با اسفدن حاجی آباد است که با آن ۲۶ […]