بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معدن نمک ملحه

گنبد نمکی ملحه

گنبد نمکی ملحه

استان سمنان, سمنان

حدود 5000 متر می باشد. نمک در اکثر نقاط به وسیله نهشته های آبرفتی جوان با ضخامت متوسط 2 متر پوشیده شده است. وجود حفرات قیفی شکل در این معدن مبین وجود نمک است. برای دسترسی به این گنبد و معدن نمک از سمنان 30 کیلومتر در جاده نظامی حرکن کنید. پس از آن تابلوی معدن نمک ملحه به مسیر انحرافی به سمت جنوب بروید و پس از طی 10...