رزرو هتل تفریحات کیش

معبد چغازنبیل

محوطه تاریخی چغازنبیل

محوطه تاریخی چغازنبیل

استان خوزستان, شوش

شهر اونتاش نام برده شده است.در مرکز شهر، معبد عظیمی به صورت مطبق بنا شده که امروزه دو طبقه از آن پابرجاست.محوطه تاریخی چغازنبیل، ذیقورات نام دارد که به دو تن از خدایان بزرگ عیلامی؛ «اینشوشیناک» و «نپیریشا» اهدا شده است.معبد چغازنبیل بزرگترین اثر معماری بر جای مانده از تمدن عیلامی است که تا کنون شناخته شده است. دورتا دور ذیقورات را دیواری احاطه می‌کرده که در مجاورت آن در...