بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معاونت سرمایه‌گذاری

ایجاد اتاق بازرگانی در معاونت سرمایه‌گذاری

ایجاد اتاق بازرگانی در معاونت سرمایه‌گذاری

تشریح کرد؛ معاونی که در مقایسه با دیگر همتایانش، کمترین تعامل را در این یکسال با رسانه‌ها داشت و در طول یکسال حتی یک نشست خبری با رسانه‌ها نداشت. سعید شیرکوند در این گزارش از ایجاد یک اتاق بازرگانی در معاونت سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این اتاق مطابق ساختار اتاق بازرگانی کل کشور راه‌اندازی خواهد شد و هتلداران، تورگردانان، هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در این اتاق عضو خواهند بود...