رزرو هتل تفریحات کیش

معافیت صد درصدی

دولت به چه کسانی وام می‌دهد؟/تنباکو را برای اجنه تولید می‌کنند؟

دولت به چه کسانی وام می‌دهد؟/تنباکو را برای اجنه تولید می‌کنند؟

حمزه‌زاده همچنین گفت: قانون جدید معافیت مالیاتی برای تأسیسات گردشگری، سرمایه‌گذاری در این حوزه را تحت شعاع قرار خواهد داد. یا ابقای قانون قبلی یا معافیت صد درصدی او سپس پیشنهادهایی را در حضور رییس فراکسیون گردشگری مجلس و همچنین معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی و...