بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معافیت‌های مالیاتی

رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری

رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری

نه تنها سرمایه‌گذار نیستند، بلکه رانت‌خواران حرفه‌ای هستند. ما به جای چنین وعده‌ها و مشوق‌هایی بهتر است درصدد رفع موانع برآییم تا با حذف آنها سرمایه‌گذار رغبت به ورود سرمایه‌اش را در این حوزه‌ها پیدا کند. معافیت‌های مالیاتی از دیگر مشوق‌های ورود سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری است، آیا شما با اعطای این معافیت‌ها هم مخالفید؟ اتفاقا این رویه می‌تواند کمک موثری به سرمایه‌گذاران بدون...