رزرو هتل تفریحات کیش

مطالعات گردشگری

برگزاری هم اندیشی قابلیتهای گردشگری شهر تهران

برگزاری هم اندیشی قابلیتهای گردشگری شهر تهران

و شرقی در توسعه اکوتوریسم محدوده و استفاده از محیط طبیعی پارک در چارچوب توان اکولوژیک است. مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پروژه مطالعات گردشگری شرق تهران با محوریت پارک جنگلی سرخه حصار در منطقه 13 و پروژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه مداخله رود دره وردآورد در منطقه 22 توسط مدیریت مطالعات و...