بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مطالعات کهورت

تداوم مشکلات بودجه احیای «ارومیه»

تداوم مشکلات بودجه احیای «ارومیه»

در مورد بیماری‌های ناشی از خشکی دریاچه ارومیه نیز خاطرنشان کرد: «برای ارائه اطلاعات در زمینه بیماری‌های ناشی از دریاچه ارومیه، از تجربیات سایر کشورها استفاده کرده و بر اساس مطالعات تطبیقی اطلاعاتی در این باره ارائه دادیم. بر اساس مطالعات کهورت 2000 نفر مورد آزمایش خون قرار می‌گیرند تا آثار خشکی دریاچه به لحاظ ژنتیکی بررسی شود.» تجریشی با اشاره به مطالعاتی که از سوی دانشگاه‌های...