بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مصادیق گردشگری پایدار

طبیعت‌گردی از مهمترین مصادیق گردشگری پایدار است

طبیعت‌گردی از مهمترین مصادیق گردشگری پایدار است

ایجاد درآمد برای همه اقشار جامعه روستایی به ویژه زنان و جوانان نه تنها مانع مهاجرت از روستاها به شهرها می شود بلکه گاهی به مهاجرت معکوس نیز ترغیب می کند. وی افزود:‌ یکی از مهم ترین مصادیق گردشگری پایدار، اکوتوریسم یا طبیعت گردی است که با تمرکز بر قدر و منزلت سرمایه های طبیعی و تقویت و ترویج تعامل پایدار انسان با طبیعت، حفاظت هر چه...