بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مشک زنی زنان عشایر فارس

مشک زنی زنان عشایر

مشک زنی زنان عشایر

استان فارس, شیراز

مشک زنی دوغ برای کره گیری در همه جای ایران چه در میان عشایر و روستاییان و چه در میان جنگل نشینان از کارهای مختص زنان است و درهمه جا زنان ترانه هایی دارند که هنگام مشک زنی همراه با حرکت مشک زمزمه می کنند و نوایشان با حرکت آن در هماهنگی بسیار دلچسب و […]