بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مشکلات

صنایع دستی، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی

صنایع دستی، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی

آنجا که خریداران اطلاعات کافی ندارند نمی‌توانند اجناس وارداتی را با اصل آنها تمیز دهند. در حالی که برخی از کارشناسان مشکل صنایع دستی تولید داخل را عرضه و بازاریابی نامناسب می‌دانند، برخی دیگر نیز بر این باورند که حجم مشکلات فراتر از اینهاست. مشکلات صنایع دستی کشور چیست؟ مردم به دلیل قیمت بالای صنایع دستی تولید داخل، قادر به خرید آن نیستند. به...