رزرو هتل تفریحات کیش

مشمشه

رها کردن الاغ زنده در قفس شیر خطرناک است

رها کردن الاغ زنده در قفس شیر خطرناک است

اخلاقی نیز محل اشکال است، گفت: «در ایران در این مورد قانونی وجود ندارد و نمی‌توان با بند قانونی با آن مقابله کرد.» معماریان با هشدار در مورد احتمال ابتلای الاغ‌ها به مشمشه و در نتیجه سرایت این بیماری خطرناک به شیر و انسان گفت: «واضح است که در باغ وحش‌هایی که آنقدر بی‌ضابطه‌اند که الاغ را زنده‌ زنده داخل قفس شیر...