بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مشخصات کتابخانه اهل بیت ساری

کتابخانه اهل البیت ساری

کتابخانه اهل البیت ساری

استان مازندران, ساری

کتابخانه عمومی اهل البیت(ع) ساری، کتابخانه برتر کشور انتخاب شد. به گزارش کمیته خبری دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران کتابخانه عمومی اهل البیت(ع) ساری که زیر مجموعه دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران می باشد. آدرس:ساری میدان شهدا – خیابان ملامجدالدین -جنب مصلی – تلفن: ۳۳۲۶۵۰۳۴- ۰۱۱