بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مشاور معاونت

آیین نوروز و توسعه بازار صنایع خلاق

آیین نوروز و توسعه بازار صنایع خلاق

حجت‌الله مرادخانی پژوهشگر هنر و مشاور معاونت صنایع‌دستی کشور  گفته می‌شود که «مولفه فرهنگ در منازعات سیاسی، اقتصادی، فنی و قانونی در شهرها می‌تواند به مثابه کاتالیزور تغییرات در دامنه گسترده‌ای از عرصه‌های نهادی - بازار، نظارت مشارکتی، حق رجوع قانونی، فرهنگ‌های مشارکتی و مشورتی و حقوق اعضای جامعه شهری به‌‌رغم تبار و خاستگاه - عمل کند.» ...