بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مشارکت کشور

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

هتل‌داران یونان و شرکت توسعه گردشگری نظارت می‌کند. سازمان ملی گردشگری مسوول اجرای برنامه‌های بازاریابی و اعطای مجوز به هتل‌ها و موسسات گردشگری تحت پوشش وزارت گردشگری است. همچنین این سازمان مسوولیت معرفی یونان، سیاست‌های تبلیغاتی و ارتباطاتی و ترتیب مشارکت کشور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و رویدادهای داخلی و خارجی را به عهده دارد. در همین حال، مقامات محلی گردشگری نیز تحت نظارت سازمان گردشگری ملی هستند و مسوولیت...