بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسیر سبز تا ساحل پاک

گردشگری مسوولانه با «مسیر سبز تا ساحل پاک»

گردشگری مسوولانه با «مسیر سبز تا ساحل پاک»

اکوسیستم‌های ارزشمند داریم که در مواجهه با این حجم گردشگر بسیار آسیب‌پذیر هستند و یکی از بحران‌های پیش روی آنها به‌ویژه در سال‌های اخیر بحران زباله است. وی افزود: وجود چنین بحرانی در این منطقه موجب پی‌ریزی طرح «مسیر سبز تا ساحل پاک» شد که با مشارکت 6 استاندار و ادارات محیط‌زیست این استان‌ها تفاهم‌نامه‌ای در 12 اسفند ماه منعقد شد تا در این استان‌ها به صورت پایلوت...