بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسیر تبدیل

قصور دوجانبه برای فعالیت گردشگری در بورس

قصور دوجانبه برای فعالیت گردشگری در بورس

در بازار سرمایه، بهترین راه برای تامین مالی توسعه زیرساخت‌‌های مورد نظر است؛ همچنین در این صورت، با ورود صنایع گردشگری به چرخه اقتصادی، نگاه سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی نسبت به آن با جدیت بیشتری همراه و به این ترتیب مسیر تبدیل گردشگری به یک صنعت هموارتر می‌‌شود؛ اتفاقی که به وقوع پیوستن آن در نتیجه ضعف مدیریتی و ساختاری مدیریت بورس کشور و همچنین عدم حرکت فعالان گردشگری در...