بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسیرهای مجاز

مسیرهای مجاز برای سفرهای دریایی به قشم و کیش اعلام شد

مسیرهای مجاز برای سفرهای دریایی به قشم و کیش اعلام شد

یافته است. سالم شهیدی - مسئول بندر شهید حقانی - نیز گفت: در حال حاضر هر 10 دقیقه شناورهای با ظرفیت 25 تا250 نفر، جابجایی مسافران به جزایر قشم و هرمز را برعهده دارند. مسیرهای مجاز برای سفرهای دریایی به قشم و کیش مسافران هم اکنون می‌توانند برای سفر به جزایر قشم و هرمز از بندر شهید حقانی و برای سفر با...