رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسکن روستاییان

توسعه گردشگری تأثیر معناداری در مسکن روستاییان دارد
استادیار دانشگاه مازندران، گفت: توسعه گردشگری تأثیر معناداری در تغییرات کالبدی روستاها به خصوص در مسکن روستاییان داشته است. دکتر"مهدی رمضان‌زاده"، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ...