بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسوولان سازمان

اقبال «بهارستان» به وزارتخانه شدن «گردشگری»

اقبال «بهارستان» به وزارتخانه شدن «گردشگری»

ترکیب اداره این وزارتخانه به چه صورت خواهد بود و معاونت‌های کنونی آن در ساختار جدید، از چه جایگاه و رده اداری برخوردارند، همگی در حصول موفقیت این مجموعه موثر خواهند بود.» مسوولان سازمان، موافق نیستند در همین حال، همان‌گونه که قابل پیش‌بینی است، مسوولان کنونی سازمان میراث فرهنگی با این تغییر موافق نیستند. در همین راستا، معاون امور...