بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد گلشن

مسجد گلشن گرگان

مسجد گلشن گرگان

استان گلستان, گرگان

این بنا نزدیک چهارراه میدان واقع گردیده است . اصل آن را از دوره صفویه می دانند که در دوره قاجاریه تعمیر و بازسازی شده است . مسجد مزبور در سال های اخیر علی رغم ثبت تاریخی، تخریب و مسجد جدیدی با اسلوب مشابه مسجد قدیمی، جایگزین آن گردیده است . گفته می شود که […]