بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد کوچک، ارگ بم

مسجد کوچک ارگ بم

مسجد کوچک ارگ بم

استان کرمان, بم

مسجد کوچک ارگ بم این بنا در بخش غربی ارگ بم و در ادامه کوچه های پشت بازار واقع گردیده و دو بادگیر قرینه آن از فاصله دور قابل مشاهده است . این مسجد با آجر و ملاط گچ و خاک احداث شده و دارای ایوان کم ارتفاع و شبستان است . بنا را از […]