بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد کوشکنو اردکان

مسجد کوشکنو

مسجد کوشکنو

استان یزد, اردکان

به روایت تاریخ و نقل بزرگان ، محله کوشکنو و مسجد کوشکنو از دیر باز در بین همشهریان اردکانی از شان و منزلت والایی برخوردار بوده که این مقوله برهمگان عیان است و لازم به توجیه وتفسیر نخواهد داشت. محوریت مسجد کوشکنو اردکان در امور فرهنگی و اجتماعی از آن زمان آغاز شد که آیت الله سید محمد رضا خاتمی (والد سید روح الله) در آن مسجد اقامه جماعت می...