رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد کمر بن

مسجد کمر بن نور

مسجد کمر بن نور

استان مازندران, نور

گچ است . این مسجد در سال 1255 ه- . ق تعمیر گشته و در دوره جدیدتر، سردری بدان افزوده شده است . از هموطنان عزیز ساکن نور تقاضا می شود در صورت داشتن تصاویری از مسجد کمر بن آنرا از طریق ایمیل(info@seeiran.ir) برای ما ارسال نمایند.