رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد کرسی

مسجد کرسی محلات

مسجد کرسی محلات

استان مرکزی, محلات

سلطانه خادم الفقراء خواجه امیر احمد بن خواجه محمد بن الشیخ البیجقانی فی منتصف شهر شعبان سنة اثنتین و ستین و تسعمائه " از هموطنان عزیز ساکن محلات تقاضا می شود در صورت داشتن تصاویری از مسجد کرسی محلات آنرا از طریق ایمیل (info@seeiran.ir) برای ما ارسال نمایند.