رزرو هتل

مسجد چهل تن خمیران رشت

مسجد چهل تن خمیران

مسجد چهل تن خمیران

استان گیلان, رشت

این بنا در محله خمیران رشت واقع گردیده و ازآثار دوره قاجاریه است . طول بنا از داخل، ۱۰و عرض آن، ۵/۸ متر است . دو فیلپای قطورهشت ضلعی در وسط مسجد است که پایه آنها تا یک متر کاشیکاری دوره قاجاریه دارد . ازاره داخل بنا، کاشیکاری سال ۱۳۵۳ه-. ق است . در ضلع […]

جنوب گردی