رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسجد و کلیسای آبادان

کلیسا و مسجد دیوار به دیوار هم آبادان
کلیسا و مسجد دیوار به دیوار هم آبادان یکی از جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی جنوب خوزستان است. که جلوه‌ای بارز از احترام متقابل پیروان ادیان الهی را به تصویر ...