رزرو هتل ایران بوم گردی

مسجد و مناره برسیان

مسجد و مناره برسیان

مسجد و مناره برسیان

استان اصفهان, اصفهان

مسجد و منار برسیان از جمله آثار تاریخی موجود در خارج از شهر اصفهان مسجد و مناره برسیان است. برسیان یا بارسیان که به احتمال قوی در اصل پارسیان بوده دهکده ایست که در فاصله 42 کیلومتری مشرق اصفهان در شمال بستر زاینده رود واقع شده و حد فاصل بین بلوک براآن و رودشتین است. ساکنین دهکده نام محل سکونت خود را بیسیون تلفظ نیز کرده اند.. در حال‌ حاضر...

جاباما