بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد و مدرسه مُعیـِر الممالک

مسجد و مدرسه مُعیـِر الممالک

مسجد و مدرسه مُعیـِر الممالک

استان تهران, تهران

دوستعلی خان نظام الدوله معرالممالک از رجال دوره قاجار این مسجد – مدرسه را احداث نمود. تاریخ احداث و وقف بنا را پیش از سال ۱۲۹۰ هـ . ق برآورد کرده اند. این بنا در خیابان خیام کوچه معیر قرار دارد. گنبدخانه و ایوانی بزرگ در جبهه قبله این مجموعه دیده می شود و در […]