بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله تهران

مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله

مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله

استان تهران, تهران

این مسجد- مدرسه را میرزا کاظم فیلسوف الدوله پزشک مشهور دوره ناصری، متوفی به سال ۱۳۲۳ هـ . ق ساخته است. این بنا در خیابان شهید مصطفی خمینی در کنار امامزاده سید اسماعیل قرار دارد. پیرامون صحن را ۱۲ حجره و دو ایوان احاطه کرده و در جبهه مقابل ورودی شبستانی ستون دار وجود دارد […]