بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد وکیل

مسجد وکیل کرمان

مسجد وکیل کرمان

استان کرمان, کرمان

این بنا ، در بازار وکیل کرمان واقع گردیده و بخشی از مجموعه ساختمانی وکیل – مشتمل بر ارگ ، بازار ، حمام ، کاروانسرا و مسجد – است که در سال ۱۱۸۷ ه .ق توسط وکیل الملک فرمانروای کرمان بنا گردیده و در دوره قاجار و دوره اخیر بازسازی ، تعمیر و تزیین شده […]

“وکیل الرعایا” سهمی در تقویم مشاهیر ایران ندارد

“وکیل الرعایا” سهمی در تقویم مشاهیر ایران ندارد

سال شاهد احداث بناهایی با این عظمت هستیم که در نوبه خود جای شگفتی دارد. وی خاطر نشان کرد: شهرت دیگر مجموعه وکیل به تعداد زیاد سنگ ها در این بناها باز می گردد که شاهد هستیم مسجد وکیل دارای 48 ستون است و یا منبر مسجد وکیل 14 پله سنگی دارد که سنگ اش از مراغه به شیراز آورده شده است. وی بیان...