بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد وکیل کرمان

مسجد وکیل کرمان

مسجد وکیل کرمان

استان کرمان, کرمان

این بنا ، در بازار وکیل کرمان واقع گردیده و بخشی از مجموعه ساختمانی وکیل – مشتمل بر ارگ ، بازار ، حمام ، کاروانسرا و مسجد – است که در سال ۱۱۸۷ ه .ق توسط وکیل الملک فرمانروای کرمان بنا گردیده و در دوره قاجار و دوره اخیر بازسازی ، تعمیر و تزیین شده […]