بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد ورگرموئه

مسجد ورگرموئه

مسجد ورگرموئه

استان اصفهان, خالد آباد

این مسجد که با شمارة ۱۲۱۱۱-۳۰/۴/۸۴ در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است در مرکز محلة تاریخی شهر و در کنار حمام خزینه‌ای قرار دارد و به همین دلیل نام آن را ورگرموئه (در زبان محلی به معنای کنار حمام ) نهاده‌اند. کارشناسان قدمت بنای اولیة مسجد را به اواخر دورة صفویه نسبت می‌دهند […]