بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد نمکی

مسجد نمکی اصفهان

مسجد نمکی اصفهان

استان اصفهان, اصفهان

این بنا در حدود میدان میر و کوچه نمکی واقع و بر طبق کتیبه تاریخی موجود، در زمان شاه عباس دوم توسط حاجیه شاه خانم، بنت میرزا احمد بیک نمکی بنا شده است. متن کتیبه مزبور، ضمن ذکر نام پادشاه وقت و بانی بنا، شرح موقوفانی است که وقف مسجد شده است.