رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد میرزا محمد علی آمل

مسجد میرزا محمد علی آمل

مسجد میرزا محمد علی آمل

استان مازندران, آمل

این بنا در نیاکی محله ذآمل و متصل به تکیه نیاکی واقع گردیده که در سال ۱۲۵۵ ه-.ق توسط میرزا محمد علی نیاکی بنا گردیده و در دوره های بعد، تغییرات و تعمییراتی در آن انجام شده است. بر بالای محراب، لوحه ای چوبین متضمن کتیبه ای مورخ ۱۲۵۵ ه-.ق نصب شده است.