رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد میرزا عبدالباقی خان

مسجد میرزا عبدالباقی خان

مسجد میرزا عبدالباقی خان

استان مازندران, رامسر

مسجد میرزا عبدالباقی خان (رامسر) این بنا درآخوند محله رامسر و در کوچه گلشن واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار دوره قاجاریه است . ابعاد مسجد، 14×19 متر است که پوشش چوبی داخلی، بر روی دو حمال قرار گرفته که هر سر حمال ها نیز روی سه ستون چوبین قطور قدیمی استوار است . بالای سرنال ها، واشان کشی و پل کوبی است . سه ستون از سرستون ها، قدیمی است . طرف شرقی، پنجره های ارسی قدیمی یی بوده که بعدها تبدیل ب...