رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد میرزا تقی

مسجد میرزا تقی همدان

مسجد میرزا تقی همدان

استان همدان, همدان

این بنا دو حاشیه شرقی خیابان تختی و چند صد متری میدان امام شهرستان همدان واقع گردیده و بنای اولیه آن با توجه به محراب قدیمی، از آثار دوره ایلخانی است که در دوره های بعد چندین بار تجدید بنا گردیده؛ به طوری که بخش قدیمی بنای کنونی، ازآثار اواخر دوره قاجاریه است . اثر […]