بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد میرزاآقا جانی اسدآباد

مسجد میرزاآقا جانی

مسجد میرزاآقا جانی

استان همدان, اسدآباد

واقع در محله میدان قدیم شهر اسدآباد و قدمت دوره قاجاریه. ویژگی بنا مربع شکل به ابعاد ۸۰/۱۰ * ۸۰/۱۰ متر است که در شبستان مسجد چهار فیلپا وجود دارد که فاصله هر فیلپا تا دیگری ۳۱۰ سانتیمتر و پهنای آن ۶۸ و درازای فیلپا ۷۰ سانتیمتر و دو ردیف در وسط بنا قرار گرفته […]