بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد مولاویردی خان قزوین

مسجد مولاویردی خان

مسجد مولاویردی خان

استان قزوین, قزوین

مسجد مولاویردی خان (قزوین) این بنا در جنوب خیابان امام خمینی و غرب خیابان مولوی قزوین واقع گردیده و در سال۱۰۶۹ ه-.ق. – زمان شاه عباس دوم صفوی – توسط حاجی ساروخان بنا گردیده است؛ اما به جهت مجاورت با مدرسه مولا ویردی خان ، به مسجد مولا ویردی خان شهرت یافته است . مولا […]