بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد ملا احمد قیامتى سنندج

مسجد ملا احمد قیامتی

مسجد ملا احمد قیامتی

استان کردستان, سنندج

پس از انتقال آب کوه آبیدر و مجموعه رشته قنات های پیرامون آن به مسجد دارالاحسان، خانه آصف و مسجد والی و امتداد یافتن این آبرسانی به بازار آصف سنندج و پایان مراحل ساخت این بازار طی چند نوبت، کم کم اهالی بازار و معتمدین شهر تصمیم به احداث مسجدی در قلب بازار و مجاور […]