رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد مقبره

مسجد مقبره

مسجد مقبره

استان آذربایجان شرقی, تبریز

نه ستون سنگی خوش تراش دارد، گنبدهایش بلند و ضربی است. در زلزله 1193 سقف آن فرو ریخته و بعداَ ساخته شده است. این کار توسط مرحوم میرزا مهدی قاضی طباطبائی انجام پذیرفته وچون مقبره خودشان در آنجاست به نام مسجد مقبره خوانده شده است. آیت ا... شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی نیز در همین مسجد قرار دارد. این مسجد قبلاً به نام «مسجد شاه» معروف بود. موقعیت این...