بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد مفيد آقا تبريز

مسجد مفید آقا تبریز

مسجد مفید آقا تبریز

استان آذربایجان شرقی, تبریز

این بنا درانتهای خابان فردوسی، سربازار و محاذات مسجد خزینه واقع است و بین سال های ۱۳۱۰و۱۳۱۴ ه-.ق توسط حاج شیخ رضا طباطبایی ساخته شده است .