بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد معتمد

مسجد معتمد کرمانشاه

مسجد معتمد کرمانشاه

استان کرمانشاه, کرمانشاه

این بنا در سبزه میدان، خیابان امام جمعه واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است که در زمان محمد شاه قاجار توسط منوچهرخان معتمدالدوله گرجی – والی وقت کرمانشاه – بنا گردیده و در دوره اخیر تعمیر و بازسازی شده است . بنای کنونی مسجد مشتمل بر هشتی ورودی، صحن، شبستان ستوندار، حیاطی هشت […]