بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد مصلی

مسجد مصلی اصفهان

مسجد مصلی اصفهان

استان اصفهان, اصفهان

این بنا در تخت فولاد در بین چند تکیه واقع شده و بنای اصلی آن از آثار دوره صفوی است. در داخل مسجد و تقریباً در وسط آن، بنایی شبستان مانند از آثار صفوی و در قسمت جنوب مسجد، بنای قدیمی دیگری است که در عهد قاجاریه تعمیر شده است. در جانب جنوب باختری مسجد، […]