بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد فیلسوف الدوله

مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله

مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله

استان تهران, تهران

عناصری چون جلوخان، هشتی، دالان و ایوان به کار رفته است. از ویژگی های این بنا وجود مقبره بانی آن در کنار حیاط بسیار کوچک پشت صحن است. کاشی کاری های ظریف و کاربندی های زیبا از دیگر مشخصه های مسجد فیلسوف الدوله است. چنین به نظر می رسد که دو منار واقع در دو سوی ورودی بنا به صورت ناتمام رها شده باشد. مسجد و مدرسه...