بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد فتح اصفهان

مسجد فتح اصفهان

مسجد فتح اصفهان

استان اصفهان, اصفهان

این بنا در محله قدیمی باب الدشت اصفهان واقع شده و بنای کوچکی است که بر طبق کتیبه سر در آن، به وسیله عالم ربانی ابوالفتوح محمد در سال ۹۸۷هـ . ق بنا شده است. کتیبه این مسجد به خط علیجان معلم است و بر دو جرز طرفین سردر آن نیز بر دو لوحه سنگی […]