رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد علی قهرود

مسجد علی قهرود

مسجد علی قهرود

استان اصفهان, قمصر

مسجد علی قهرود است. این مسجد دارای محراب و جلوخان کاشی کاری و درب بسیار نفیس و بی نظیر از دورۀ ایلخانی است. در محراب و جلوخان این مسجد کاشی‌های شش‌پر زرین فام از دورۀ ایلخانی به چشم می‌خورد که از شاهکارهای کاشی کاری این دوران است که مرکز ساخت آن کاشان بوده است و هنرمندان آن خاندان «ابوطاهر کاشی» شهرت جهانی دارند. بر دورتا دور این کاشی‌های شش‌پر که بسیاری از آنها سالم است سوره‌ها و آیا...