بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد علیقلی آقا اصفهان

مسجد علیقلی آقا

مسجد علیقلی آقا

استان اصفهان, اصفهان

علیقلی آقا یکی از خواجه سرایان نیکوکار زمان شاه سلطان حسین صفوی بود که در زمان حیات با برکتش، مسجد و بازار و سرا و چهار سوق زیبایی به نام خود و در محله بید آباد اصفهان ساخت. از جلوی مسجد علیقلی آقا مادی فدن یا فدا عبور می کند و سردر مسجد به سمت […]