رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد صحراباغی بندر عباس

مسجد صحراباغی

مسجد صحراباغی

استان هرمزگان, بندر عباس

این بنا در محله اوزی ها واقع گردیده و بنای اولیه آن در سال۱۳۱۰ه-. ق به هزینه حاج غفار صحرا باغی بنا گردیده بوده که در اوایل انقلاب اسلامی با شیوه و مصالح جدید تجدید ساختمان شده است .